Ke stažení

Aktivně podporujeme vždy právě poslední dvě verze.

 

Nejnovější verze

Vydáno 6.12.2020

Version 7.7.5.0

Release notes

New features

1. PS: Added support for PS core

2. PDS: Added support for service diagnostics detailed logging.

Bug fixes

 1. Fixed bug with null reference exception when SDI Mapping is configured with empty description

Security fixes

None

Installers x64:

 1. CSE: AdmPwd.E.CSE.Setup.x64.zip

 2. PDS and management tools: AdmPwd.E.Tools.Setup.x64.zip

Installers x86:

 1. CSE: AdmPwd.E.CSE.Setup.x86.zip

 2. PDS and management tools: AdmPwd.E.Tools.Setup.x86.zip

Installer arm64:

APPX package for Windows 2016 Nano server

Also includes PowerShell DSC configuration that allows to create AdmPwd.E client configuration in registry (as there is no GPO client on Nano server that would distribute it).

AdmPwd.E.Client.Nano.zip

Tools

mRemoteNG: popular open source multi-protocol  Remote Desktop Connection Manager now supports automatic password retrieval and usage via AdmPwd.E for RDP and ICA connections.

 1. RunAsAdmin: running processes as other user without the need to specify password.

 2. RDPClient: Simple RDP client that allows connecting to servers without the need to specify password for user account.

 3. WebUI: Ready to use Web UI for local admin password retrieval and reset.

 

note: Source code for all tools is on Github

LDF files for AD Schema extension and Extended Rights registration:

 1. AdmPwd_Full.ldf

 2. ExtendedRights.ldf

 

Nejnovější verze

Vydáno 18.4.2020

Version 7.7.4.1

Release notes

New features

1. Přidána podpora generování licenčního souboru pomocí GUIDu rootového forestu místo DNS jména. Díky tomu nemusí opustit citlivé údaje jako DNS jméno forestu hranice Vašeho podniku.

2. Přidána nová grafika a loga.

3. PDS: Standardizace všech časů zapisovaných do AD prostřednictvím PDS do UTC; SDK: Všechny typy časů produkovaných SDK jsou nyní standardizovány do UTC.

Bug fixes

 1. Oprava chyb v Password history managementu.

Security fixes

None

Installers x64:

 1. CSE: AdmPwd.E.CSE.Setup.x64.zip

 2. PDS and management tools: AdmPwd.E.Tools.Setup.x64.zip

Installers x86:

 1. CSE: AdmPwd.E.CSE.Setup.x86.zip

 2. PDS and management tools: AdmPwd.E.Tools.Setup.x86.zip

Installer arm64:

APPX package for Windows 2016 Nano server

Also includes PowerShell DSC configuration that allows to create AdmPwd.E client configuration in registry (as there is no GPO client on Nano server that would distribute it).

AdmPwd.E.Client.Nano.zip

Tools

mRemoteNG: popular open source multi-protocol  Remote Desktop Connection Manager now supports automatic password retrieval and usage via AdmPwd.E for RDP and ICA connections.

 1. RunAsAdmin: running processes as other user without the need to specify password.

 2. RDPClient: Simple RDP client that allows connecting to servers without the need to specify password for user account.

 3. WebUI: Ready to use Web UI for local admin password retrieval and reset.

 

note: Source code for all tools is on Github

LDF files for AD Schema extension and Extended Rights registration:

 1. AdmPwd_Full.ldf

 2. ExtendedRights.ldf

Vydáno 18.4.2020

Version 7.7.3.0

Release notes

New features

Žádné nové funkcionality, jedná se o opravnou verzi pro CSE.

Bug fixes

 1. CSE: Odstraněna chyba častého měnění hesla v případě zapnuté politiky: "Protect against manual password changes".

Security fixes

None

Installers x64:

 1. CSE: AdmPwd.E.CSE.Setup.x64.zip

 2. PDS and management tools: AdmPwd.E.Tools.Setup.x64.zip

Installers x86:

 1. CSE: AdmPwd.E.CSE.Setup.x86.zip

 2. PDS and management tools: AdmPwd.E.Tools.Setup.x86.zip

Installer arm64:

APPX package for Windows 2016 Nano server

Also includes PowerShell DSC configuration that allows to create AdmPwd.E client configuration in registry (as there is no GPO client on Nano server that would distribute it).

AdmPwd.E.Client.Nano.zip

Tools

mRemoteNG: popular open source multi-protocol  Remote Desktop Connection Manager now supports automatic password retrieval and usage via AdmPwd.E for RDP and ICA connections.

 1. RunAsAdmin: running processes as other user without the need to specify password.

 2. RDPClient: Simple RDP client that allows connecting to servers without the need to specify password for user account.

 3. WebUI: Ready to use Web UI for local admin password retrieval and reset.

 

note: Source code for all tools is on Github

LDF files for AD Schema extension and Extended Rights registration:

 1. AdmPwd_Full.ldf

 2. ExtendedRights.ldf

Vydáno 1.1.2020

Version 7.7.2.0

Release notes

New features

 1. Client tools nyní podporují spolupráci několika nezávislých PDS instancí v rámci různých AD forestů

 2. Přidána podpora pro správu PDS mandatory groups přímo z PowerShell

Bug fixes

 1. PDS: Opravena regrese ve správě konfigurace PDS mandatory groups která způsobovala nesprávně AccessDenied i přesto, že byl uživatel členem mandatory groups

 2. Client tools: opravena chyba se zbytečným přidáním koncového dobu PDS když původní PDS je nedostupná

Security fixes

None

Installers x64:

 1. CSE: AdmPwd.E.CSE.Setup.x64.zip

 2. PDS and management tools: AdmPwd.E.Tools.Setup.x64.zip

Installers x86:

 1. CSE: AdmPwd.E.CSE.Setup.x86.zip

 2. PDS and management tools: AdmPwd.E.Tools.Setup.x86.zip

Installer arm64:

APPX package for Windows 2016 Nano server

Also includes PowerShell DSC configuration that allows to create AdmPwd.E client configuration in registry (as there is no GPO client on Nano server that would distribute it).

AdmPwd.E.Client.Nano.zip

Tools

mRemoteNG: popular open source multi-protocol  Remote Desktop Connection Manager now supports automatic password retrieval and usage via AdmPwd.E for RDP and ICA connections.

 1. RunAsAdmin: running processes as other user without the need to specify password.

 2. RDPClient: Simple RDP client that allows connecting to servers without the need to specify password for user account.

 3. WebUI: Ready to use Web UI for local admin password retrieval and reset.

 

note: Source code for all tools is on Github

LDF files for AD Schema extension and Extended Rights registration:

 1. AdmPwd_Full.ldf

 2. ExtendedRights.ldf

Vydáno 26.12.2019

Verze 7.7.1.0

Release notes

Nové funkce

 1. Přidány další PowerShell cmdlets pro konfiguraci PDS: Od teď je možné PDS kompletně konfigurovat pouze prostřednictvím PowerShell cmdlets  - není nutné nikterak zasahovat do konfiguračního souboru.

 2. Client activity reporting od teď na Nano serverr: Přidali jsme Client activity reporting do CSE buildu pro Nano server.

 3. CSE setup nyní více chrání stanice, které nejsou součístí domény: PROTECTBUILTINADMIN akce pro stanice v doméně funguje beze změn. Pro Aktivaci této funkcionality mimo doménu je nezbytné nakonfigurovat paramentr FORCE=true. Toto je způsob jak minimalizovat šanci zamknout stanici mimo doménu.

 4. Powershell modul může nyní získat heslo jako string pomocí Get-AdmPwdCredential příkazu (dohromady s plánem pro automatický reset hesla)

Opravy chyb

 1. PDS: Opravena chyba se špatným keyID uloženým pro managed domain account při okamžitém resetu hesla

 2. PDS: opravena chyba u ForestNotSupported při manipulaci s supported forest konfigurací pomocí PowerShell

 3. CSE: Opravena chyba s překlopením požadovaného stavu zabudovaného administrátorského účtu ovládaného GPO

 4. CSE Setup: Opravena chyba v PROTECTBUILTINADMIN, která způsobila příliš dlouhé čekání na pravidelnou automatickou změnu namísto první aktualizace GPO po instalaci

 5. UI: Opraven chybný popisek okna

Bezpečnostní opravy

Žádné

Instalátory x64:

 1. CSE: AdmPwd.E.CSE.Setup.x64.zip

 2. PDS and management tools: AdmPwd.E.Tools.Setup.x64.zip

Instalátory x86:

 1. CSE: AdmPwd.E.CSE.Setup.x86.zip

 2. PDS and management tools: AdmPwd.E.Tools.Setup.x86.zip

Instalátor arm64:

APPX balíček pro Windows 2016 Nano Server

Obsahuje také PowerShell DSC konfiguraci, která umožňuje nakonfigurovat registry pro AdmPwd.E klienta (Protože na Nano serveru neexistuje žádná GPO, která by konfiguraci distribuovala).

AdmPwd.E.Client.Nano.zip

Nástroje

mRemoteNG: populární open source multi-protocol Remote Desktop Connection Manager nyní podporuje automatické získání a použití hesla prostřednictvím AdmPwd.E pro RDP a ICA připojení.

Ostatní nástroje znázorňují jak integrovat řešení do vlastních aplikací (command line nástroje, RDP managery) jsou dostupné na Github

 1. RunAsAdmin: spouštět procesy jako jiný uživatel bez potřeby specifikace hesla.

 2. RDPClient: jednoduchý RDP klient, který umožní připojení na servery bez potřeby specifikace hesla uživatelského účtu.

 3. WebUI: ready to use Web UI pro lokální administrátory získat nebo resetovat heslo.

 

Poznámka: Zdrojový kód pro všechny nástroje je dostupný n Github

LDF soubory pro rozšíření AD Schema a Extended Rights registration:

 1. AdmPwd_Full.ldf

 2. ExtendedRights.ldf

Verze 7.7.0.0

Vydáno: 14.6.2019

Release notes

Nové funkce

 1. Samostatný PDS konfigurační soubor: konfigurace pro PDS je nyní uložena v dedikovaném PDS.config souboru. To výrazně zjednodušuje celý upgrade jelikož tento soubor není odstraněn instalačním skriptem během procesu odinstalace předchozí verze. Což mimo jiné přináší ten benefit, že všechny vámi provedené konfigurační změny nezmizí.

 2. Nový obslužná PowerShell skript pro PDS: novým PowerShallovým skriptem můžete konfigurovat PDS například v atributech jako: podporované foresty, SID mapování a podpora kontejnerů s účty. Bližší specifikace je uvedena v dokumentaci.

 3. Tlustý klient: Přidána podpora pro získání hesel spravovaných doménových účtů.

 4. Zlepšení podpory pro řízení vzdálených forestů: Od této chvíle je správa seznamu podporovaných forestů hračka. 

 5. Klient pro Windows Nano server: Nyní nově také podpora pro centralizovaný klientský reporting.

 6. Podpora pro Windows Server 2019: Celé řešení bylo kompletně přizpůsobeno pro běh i na platformě Windows Server 2019.

Opravy chyb

 1. CSE: Oprava chyby při třetím update GPO.

 2. PDS: Oprava chyby špatného počítání použitých licencí.

Bezpečnostní opravy

Žádné

Instalátory x64:

 1. CSE: AdmPwd.E.CSE.Setup.x64.zip

 2. PDS and management tools: AdmPwd.E.Tools.Setup.x64.zip

Instalátory x86:

 1. CSE: AdmPwd.E.CSE.Setup.x86.zip

 2. PDS and management tools: AdmPwd.E.Tools.Setup.x86.zip

Instalátor arm64:

APPX balíček pro Windows Nano Server

Obsahuje také PowerShell DSC konfiguraci, která umožňuje nakonfigurovat registry pro AdmPwd.E klienta (Protože na Nano serveru neexistuje žádná GPO, která by konfiguraci distribuovala).

AdmPwd.E.Client.Nano.zip

Tools

mRemoteNG: populární open source multi-protocol Remote Desktop Connection Manager nyní podporuje automatické získání a použití hesla prostřednictvím AdmPwd.E pro RDP a ICA připojení.

Ostatní nástroje znázorňují jak integrovat řešení do vlastních aplikací (command line nástroje, RDP managery) jsou dostupné na GitHub:

 1. RunAsAdmin: spouštět procesy jako jiný uživatel bez potřeby specifikace hesla.

 2. RDPClient: jednoduchý RDP klient, který umožní připojení na servery bez potřeby specifikace hesla uživatelského účtu.

 3. WbUI: ready to use Web UI pro lokální administrátory získat nebo resetovat heslo.

 

Poznámka: Zdrojový kód pro všechny nástroje je dostupný na Github

LDF soubory pro rozšíření AD Schema a Extended Rights registration:

 1. AdmPwd_Full.ldf

 2. ExtendedRights.ldf

Verze 7.6.1.0

Vydáno: 20.2.2019

Release notes

Nové funkce

Tato verze přináší opravu v rámci PDS služby, která v některých případech špatně počítala licencované počítače a spravované doménové účty.

Změny proběhli pouze na úrovni instalátoru management tools. Instalátory pro CSE využijte z předchozí verze, tedy 7.6.0.0

Bezpečnostní opravy

Žádné

Instalátory x64:

PDS and management tools: AdmPwd.E.Tools.Setup.x64.zip

Instalátory x86:

PDS and management tools: AdmPwd.E.Tools.Setup.x86.zip

Vydáno 31.12.2018

Verze 7.6.0.0

Release notes

New features

 1. Centrální reporting klientské aktivity: od teď má každá instance PDS novou schopnost agregovat události spravovaných počítačů a ukládat je do jednotného logu.Spravované počítače je možné nakonfigurovat tak, že odesílají svojí aktivitu do PDS, což značně zjednodušuje management v rozsáhlých prostředích tím, že potenciální problémy mohou být zobrazeny na jednom místě.

 2. Vylepšená správa podporovaných forestů: nové PowerShell commandlety pro správu seznamu podporovaných forestů PDS komponentou s možností zadáním credentials pro autentizaci vůči vzdáleným AD forestům. Což je především využitelné v případě, kdy není mezi danými AD foresty vytvořen vztah důvěry.

 3. Správa stavů zabudovaných v účtech lokálních adminstrátorů: management runtime na klientské straně může být nakonfigurován (prostřednictvím GPO) tak, aby spravoval stav (aktivní/neaktivní) administrátorské účtu. Tuto funkcionalitu primárně ocení společnosti využívající customizované účty lokálních administrátorů a přejí si mít možnost zneaktivnit zabudované administrátorské účty.

 4. Zlepšení podpory pro řádnou správu reinstalovaných počítačů pomocí přepoužitého počítačového účtu: Od teď řešení poskytuje jasný záznam v logu, když je resetováno heslo díky reinstallu počítače pomocí přepoužitého počítačového účtu.

 5. Podpora pro správu ARM64 zařízení: Management runtime nyní podporuje ARM64 platformu. Poznámka: Instalátor pro tuto platformu je stále testovací jako WiX Toolset (které používáme pro tvorbu instalátorů). Primárním důsledkem je nutnost ručně registrovat instrumentation manifest po skončení instalace pomocí wevtutil.exe im "C:\Program Files\AdmPwd\CSE\client.man" /rf:"C:\Program Files\AdmPwd\CSE\admpwd.dll" V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, rádi vám pomůžeme.

Opravy chyb

 1. PDS: Oprava chyby způsobující pád PDS v při správě hesla doménového účtu.

 2. PDS: dokumentace k integrační knihovně je nyní dostupná online. 

Bezpečnostní opravy

Žádné

Instalátory x64:

 1. CSE: AdmPwd.E.CSE.Setup.x64.zip

 2. PDS and management tools: AdmPwd.E.Tools.Setup.x64.zip

Instalátory x86:

 1. CSE: AdmPwd.E.CSE.Setup.x86.zip

 2. PDS and management tools: AdmPwd.E.Tools.Setup.x86.zip

Instalátor arm64:

APPX balíček pro Windows 2016 Nano Server

Obsahuje také PowerShell DSC konfiguraci, která umožňuje nakonfigurovat registry pro AdmPwd.E klienta (Protože na Nano serveru neexistuje žádná GPO, která by konfiguraci distribuovala).

AdmPwd.E.Client.Nano.zip

Nástroje

mRemoteNG: populární open source multi-protocol Remote Desktop Connection Manager nyní podporuje automatické získání a použití hesla prostřednictvím AdmPwd.E pro RDP a ICA připojení.

Ostatní nástroje znázorňují jak integrovat řešení do vlastních aplikací (command line nástroje, RDP managery) jsou dostupné na Github

 1. RunAsAdmin: spouštět procesy jako jiný uživatel bez potřeby specifikace hesla.

 2. RDPClient: jednoduchý RDP klient, který umožní připojení na servery bez potřeby specifikace hesla uživatelského účtu.

 3. WebUI: ready to use Web UI pro lokální administrátory získat nebo resetovat heslo.

 

Poznámka: Zdrojový kód pro všechny nástroje je dostupný n Github

LDF soubory pro rozšíření AD Schema a Extended Rights registration:

 1. AdmPwd_Full.ldf

 2. ExtendedRights.ldf